Cursus mindfulness

Mindfulness betekent je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder erover te oordelen. Het gaat over een manier van ‘zijn’ waarbij je open en bewust in het leven staat. Mindfulness kan helpen om een andere houding tegenover (psychische) problemen te ontwikkelen. Het is gebleken effectief bij somberheid en depressieve gevoelens, werkstress en burn out, piekeren, angst en spanning en chronische pijn.
Ook wordt er vanuit diverse universiteiten onderzoek naar gedaan (o.a.naar de effekten van MBCT (mindfulness based cognitive therapy).


Samen met mijn collega A.H.C. Wortel geef ik sinds januari 2011 groepscursussen mindfulness.


Inhoud van de cursus
Mindfulness leer je door te doen. Het is daarom geen theoretische maar een praktische training.
Onderdelen van de training zijn:


- Aandachtsoefeningen
- Bewegingsoefeningen
- Zit- en loopoefeningen


Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van de ervaringen.
U ontvangt een werkmap, die na iedere bijeenkomst wordt aangevuld met nieuw materiaal. Ook krijgt u enkele CD’s met daarop begeleide aandachtsoefeningen.


Meditaties downloaden
U kunt de meditaties ook hier downloaden (wachtwoord vereist; dit wordt verstrekt tijdens de cursus of individuele therapie).


Meer informatie over mindfulness
Voor meer informatie over mindfulness kunt u de site raadplegen van mijn collega G. Schurink www.mbcttrainingen.nl.