Kosten

Met ingang van 1 januari 2008 wordt de eerstelijnspsychologische hulp vergoed vanuit de basisverzekering. Dat houdt in u vijf gesprekken per kalenderjaar vergoed krijgt. Raadpleeg voor meest de actuele stand van zaken uw verzekering.


Eigen bijdrage
Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van 20 euro per gesprek. De meeste ziektekostenverzekeraars betalen de eigen bijdrage rechtstreeks aan mij uit en verrekenen dit later met de cliŽnt. Voorwaarde is wel dat de desbetreffende eerstelijnspsycholoog een contract heeft met de zorgverzekeraar van de aangemelde cliŽnt. Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.


Schriftelijke verwijzing
In alle gevallen dient de cliŽnt in het bezit te zijn van een schriftelijke verwijzing van de huisarts.


Tarieven
De tarieven verschillen per ziektekostenverzekeraar en worden rechtstreeks door mij bij de zorgverzekeraar geÔnd. Bij sommige ziektekostenverzekeraars (Multizorg, de Friesland, FBTO, Aevitae) ben ik zelf verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdrage. In die gevallen krijgt u na aan het eind van elke maand van mij een nota voor de eigen bijdrage.


Extra sessies
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering bestaat er de mogelijkheid om een aantal extra gesprekken vergoed te krijgen. Ook hier is sprake van een eigen bijdrage.


Contracten met zorgverzekeraars
Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars:
- Menzis (Menzis, Anderzorg)
- Achmea (Zilveren Kruis; Interpolis; OZF Achmea Zorgverzekeringen; Achmea Zorgverzekeringen; FBTO; Avero; de volmachten van Avero Achmea: Nedasco; IAK; Aevitea; Turien &Co;)
- CZ (CZ, Ohra, Delta Lloyd)
- Multizorg (de Amersfoortse Verzekeringen; VVAA Zorgverzekeringen; ONVZ; Aevitae-ASR Ziektekosten; DSW; OWM Salland; Nedasco-ASR; IAK-ASR; PNO Ziektekosten)
- Agis
- UVIT (VGZ; SIZ; IZZ; IZA; UMC Zorgverzekeraar; Trias; Unive; IZA-CURA; stichting ziektekostenverzekering Krijgsmacht; volmachten: IAK,Nedasco, Turien, VPZ, Aevitae, Aevitae voor Cares en de Goudse)
- De Friesland
- Zorg en Zekerheid


Geef uw actuele verzekeringsgegegevens door
Om electronisch te kunnen declareren, heb ik van u de actuele verzekeringsgegevens nodig. Ik verzoek u daarom vriendelijk om bij wijziging van verzekering dit aan mij door te geven.