Psychologisch Zorgcentrum Vaassen Epe

Welkom op de website van eerstelijnspsycholoog Rudo Schipper.


Wat is een eerstelijnspsycholoog?
Een eerstelijnspsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) die gespecialiseerd is in het werken in de eerste lijn. De positie van een eerstelijnspsycholoog is vergelijkbaar met die van een huisarts of een maatschappelijk werker. Dit zijn hulpverleners die u heel concreet helpen.
Eerstelijnspsychologen werken praktisch, probleemgericht en in nauw overleg met de huisarts. Goede diagnostiek en indicatiestelling gaan vooraf aan de behandeling, zodat de psycholoog zo nodig kan doorverwijzen naar de tweede lijn. De behandeling is gericht op het verhelpen of verminderen van de psychische klachten danwel het voor de cliŽnt beter beheersbaar maken van de problemen. Meer informatie vindt u op de website van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE): www.lve.nl.


Waarmee kan ik u helpen?
Als eerstelijnspsycholoog kan ik u helpen bij verschillende soorten klachten, zoals:


- angst, schuldgevoel, somberheid
- depressie
- overspannenheid, burnout
- psychische klachten na een traumatische gebeurtenis
- lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is
- dwangmatig handelen of gedachten die steeds terug komen
- problemen in uw relatie of vriendschappen
- seksuele problemen
- psychische problemen met werk/studie of met werkloosheid


Afspraak maken
Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op met:
Rudo Schipper, telefoon 06 Ė 19 16 88 98 of e-mail Rudo.Schipper@xs4all.nl.